Ibu Nabi Muhammad: Biodata Lengkap Aminah Binti Wahab

Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari rahim seorang wanita mulia. Ibu Nabi Muhammad ini dikenali sebagai wanita yang paling baik pada nasab dan keturunannya.

Artikel pada kali ini kami akan berkongsi secara lengkap mengenai latar belakang dan biodata ibu Nabi Muhammad.

Latar belakang ibu Nabi Muhammad

  • Nama: Aminah Binti Wahab
  • Keturunan: Arab
  • Bangsa: Quraisy
  • Sifat Bani Zuhrah: Baik hati dan terhormat
  • Peribadi: Baik dan cantik
  • Nasab: Bani Zuhrah

Nasab Salasilah

ibu nabi muhammad

Di kalangan Quraisy, Aminah binti Wahab merupakan wanita yang paling baik dari nasab dan kedudukannya.


هِيَ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ ) وَأُمُّهَا بَرَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّي بن عُثْمَانَ بن عَبْدِ الدَّارِ بن قُصَيِّ بن كَلَاب(. وَأُمُّهَا أُمُّ حَبِيْبِ بنت أَسَد بن عَبْدِ الْعُزَّي بن قُصَيِّ بنِ كِلَاب

Beliau memiliki nama lengkap Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah.

Ibu Aminah adalah Barrah binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddaar bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr.

Sementara itu, neneknya adalah Ummu Habib binti Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Ummu Habib adalah putri Barrah binti Auf bin Ubaid bin Uwaij bin Adi bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Rhr.

Peristiwa Kelahiran Nabi Muhammad

Ketika ibu Nabi Muhammad mengandungkannya, datang seorang melalui mimpi yang berkata bahawa bayi dari kandungannya itu akan menjadi pemimpin umat ini.

Ketika tengah mengandung, ia melihat sinar yang memancar keluar dari perutnya. Dari sinar tersebut ia bisa melihat istana-istana Busra di Syam.

Tidak lama berselang, suaminya Abdullah bin Abdul Muththalib meninggal dunia. “Tidak lama kemudian Abdullah bin Abdul Mutalib, ayahanda Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika ibunda Rasulullah SAW sedang mengandungkan beliau.

Hingga tepat pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah, Aminah binti Wahab melahirkan anak lelaki yang tidak lain adalah Rasulullah SAW.

Setelah melahirkan beliau mengutus seseorang untuk memberikan khabar kepada Abdul Mutalib.

Kewafatan Ibu Nabi Muhammad

Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW dikirim ke gurun Arab untuk diasuh oleh Halimah Sa’diyah, sesuai dengan adat suku Quraisy saat itu, dimana anak-anak dari keluarga berada di gurun untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik dan belajar bahasa Arab dengan baik.

Sekitar tahun 575 M, ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 6 tahun, Aminah meninggal dunia ketika dalam perjalanan kembali dari Yathrib (sekarang Madinah) setelah mengunjungi keluarga Abdullah.

Dia dimakamkan di Abwa, sebuah lokasi di antara Mekah dan Madinah. Kematian Aminah adalah tragedi besar bagi Nabi Muhammad SAW, yang menjadi yatim pada usia muda.

Kesimpulan

Dalam Islam, Aminah binti Wahab dipandang dengan rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Dia adalah ibu dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah simbol dari kekuatan dan kasih sayang seorang ibu.

Meskipun dia tidak hidup cukup lama untuk melihat putranya menjadi Rasul, beliau tetap menjadi bahagian penting dalam sejarah dan tradisi Islam.

Dia akan selalu diingat sebagai wanita yang kuat dan berdedikasi, yang memberikan dunia kepada seorang pemimpin agung dan berwawasan.

Sumber:

  1. Aminah : Cinta Puteri Quraisy. PTS
  2. Aminah. Kisah Cinta Ibunda Rasulullah. Republika Penerbit
Bantu kami share artikel ini:

Jom Jadi Insan Bertaqwa!

Jom sama-sama berubah jadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Masukkan emel anda untuk tips & panduan beragama.