Anak Susuan: Pengertian, Kepentingan, dan Kesan Dalam Islam

Mengetahui hakikat bahawa anak susuan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam agama Islam, artikel ini bertujuan untuk menghuraikan hubungan hukum antara bayi susuan dengan anggota keluarga susuan dalam Islam.

Ia akan mengupas secara terperinci tentang konsep ibu susuan, syarat-syarat yang wajib dipenuhi, serta implikasi yang timbul daripada hubungan tersebut.

Pengertian anak susuan

anak susuan

Anak susuan merujuk kepada seorang kanak-kanak yang menyusu susu ibu yang bukan ibu kandungnya.

Dalam konteks ini, ibu susuan merupakan wanita yang menyusukan anak tersebut, manakala ayah susuan adalah suami kepada ibu susuan.

Menurut hukum syarak, hubungan anak susuan dianggap sebagai hubungan kekeluargaan yang erat dan mempunyai kesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Hikmah dan kepentingannya dalam Islam

Islam memberikan penekanan besar terhadap pentingnya mengurus anak ini. Salah satu hikmah di sebalik ini ialah untuk menjaga maruah dan kehormatan keluarga.

Anak-anak ini yang diambil oleh keluarga lain akan diberi perlindungan dan kasih sayang yang sama seperti anak-anak kandung mereka.

Hubungan ini juga menghapuskan sebarang syak wasangka antara bayi susuan dan keluarga angkatnya, serta mewujudkan ikatan persaudaraan yang kuat.

Syarat-syarat menyusukan anak susuan

Untuk menjadikan seseorang anak itu sebagai anak susuan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Antaranya ialah:

  • Ibu susuan mestilah perempuan yang beragama Islam.
  • Ibu susuan tidak boleh berada dalam keadaan haid atau nifas ketika menyusukan bayi tersebut.
  • Bayi yang akan dijadikan bayi susuan mestilah berumur di bawah 2 tahun dan belum mencapai umur yang dikenali sebagai “umur tamyiz” (biasanya sekitar 7 tahun).
  • Bayi susuan haruslah menyusu daripada ibu susuan sebanyak lima kali susuan yang sempurna dan tidak terputus.

Implikasi hukum anak susuan dalam Islam

anak susuan

Hubungan bayi susuan membawa beberapa implikasi hukum dalam kehidupan seorang Muslim. Antaranya ialah:

1. Mahram

Bayi yang disusukan dianggap sebagai mahram kepada ibu susuan, ayah susuan, dan anak-anak kandung mereka.

Oleh itu, mereka tidak wajib menutup aurat di hadapan satu sama lain, dan juga tidak boleh berkahwin sesama sendiri.

2. Harta pusaka

Anak susuan tidak berhak mewarisi harta ibu susuan atau ayah susuan secara automatik, kecuali jika mereka diberikan wasiat oleh ibu susuan atau ayah susuan.

3. Penyusuan anak lain

Jika seorang ibu susuan menyusukan bayi lain, bayi tersebut akan menjadi adik susuan kepada anak susuan yang pertama dan dianggap mahram kepada keluarga tersebut.

Dalam hal tersebut, kedua-dua anak yang disusukan ini tidak boleh berkahwin sesama sendiri.

4. Perkahwinan anak yang disusukan dengan anak kandung

Anak susuan tidak boleh berkahwin dengan anak kandung ibu susuan atau ayah susuan. Ini kerana mereka dianggap sebagai adik-beradik melalui hubungan susuan.

5. Tanggungjawab ibu dan ayah susuan

Ibu susuan dan ayah susuan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti ibu dan ayah kandung terhadap anak susuan.

Mereka perlu mendidik dan membesarkan anak yang disusukan itu dengan penuh kasih sayang dan perhatian, serta memenuhi keperluan fizikal, emosi, dan rohani anak susuan.

6. Nama dan keturunan

Anak yang disusukan tidak boleh mengambil nama atau mewarisi keturunan ayah susuan.

Namun, mereka boleh menggunakan nama ayah susuan sebagai gelaran, sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang.

7. Pembatalan hubungan susuan

Hubungan susuan boleh dibatalkan jika bayi yang disusukan tidak menyusu daripada ibu susuan sebanyak lima kali susuan yang sempurna dan tidak terputus.

Sekiranya hubungan susuan dibatalkan, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram, warisan, dan sebagainya akan kembali kepada keadaan semula.

Kesimpulan

Hubungan anak yang disusukan dalam Islam adalah suatu ikatan kekeluargaan yang istimewa dan penting.

Ia bukan sahaja menjaga maruah dan kehormatan keluarga, tetapi juga mewujudkan ikatan persaudaraan yang kuat antara anggota keluarga.

Oleh itu, para ibu dan ayah susuan serta anak_anak susuan perlu memahami dan menjalani tanggungjawab mereka dengan penuh kesungguhan dan taqwa.

Dalam menjaga hubungan ini, umat Islam perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama, serta memahami implikasi hukum yang timbul daripada hubungan tersebut.

Ini penting untuk memastikan kebahagiaan dan keharmonian dalam keluarga, serta menjaga kesucian hubungan sesama umat Islam.

Akhir kata, semoga kita semua diberi kekuatan dan hidayah untuk menjalani tanggungjawab sebagai ibu, ayah, atau bayi susuan dengan penuh kesungguhan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Semoga hubungan anak susuan dalam Islam ini menjadi rahmat dan keberkatan untuk kita semua, serta menjadi contoh yang baik untuk umat Islam di seluruh dunia.

Sumber:

  1. Bayan Linnas Siri Ke-70: Isu Berkenaan Ibu Susuan & Pelbagai Hukum (Kad atau Sijil Susuan). Mufti Wilayah Persekutuan
  2. Status Ibu Saudara Susuan. Maktabah Al-Bakri
Bantu kami share artikel ini:

Jom Jadi Insan Bertaqwa!

Jom sama-sama berubah jadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Masukkan emel anda untuk tips & panduan beragama.