15 Himpunan Zikir Petang Dalam Teks Rumi & Terjemahannya

Zikir Petang: Teks Rumi / Arab Dengan Terjemahannya

Amalan yang sangat mudah untuk dilakukan tetapi amat berat diamalkan adalah berzikir.

Pahala zikir itu amat besar namun ramai dari kita tidak faham akan khasiat dan kepentingannya sehingga ditinggalkan amalan ini sebegitu sahaja.

Artikel pada kali ini kami akan berkongsi kepada anda mengenai beberapa bacaan zikir petang yang boleh diamalkan oleh umat Islam untuk menambah pahala kebaikan.

Baca juga:

Pengenalan zikir petang

Zikir petang adalah zikir yang dibaca setelah solat Asar sehinggalah sebelum tenggelam matahari dan berakhir hingga waktu terakhir solat Isyak, iaitu pertengahan malam.

Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rumm ayat 17 dan 18 yang bermaksud:

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nya lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur.

Himpunan zikir petang

Terdapat banyak zikir petang yang boleh dibaca. Berikut ini adalah antara contoh-contoh zikir petang yang boleh dijadikan amalan.

Zikir 1

Zikir Petang

A ‘uudzu billaahi minasy syaithoonir rajiim

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk."

Zikir 2

Zikir Petang

Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, laa ta’ khudzuhuu sinatuw wa laa nauum, lahuu maa fis-samaawaati wa maa fil-ardh,

man dzalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidii-him wa maa khalfahum,

wa laa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal-ardh, wa laa ya-uuduhuu hifzhuhu-maa, wa huwal ‘aliyyul ‘azhiim.

“Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). 

Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisiNya tanpa izinNya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. 

Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. 

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya." 

Dan Dia Maha tinggi lagi Maha Besar.” - (Surah Al-Baqarah: 255)

Zikir 3

Zikir Petang

Qul huwallāhu aḥad. Allāhuṣ-ṣamad. Lam yalid wa lam yūlad. Wa lam yakul lahū kufuwan aḥad

"Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa, Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, 

Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan, Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya."

Zikir 4

Zikir Petang

Allahumma bika amsaynaa wa bika ash-bahnaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikal mashiir

"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. 

Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk)." - (Hadis Riwayat Tirmidzi)

Zikir 5

Zikir Petang

Allaahumma anta rabbi la ilaaha illaa anta, khalaq-tanii wa anaa ‘abduka wa anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mastatha’tu.

A’uudzu bika min syarri maa shana’tu. Abuu-u laka bi ni’matika ‘alayya wa abuu-u bi dzam-bi. Fagh-firlii fa-innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

"Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. 

Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (iaitu aku akan mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janjiMu (berupa syurga untukku). Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. 

Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh kerana itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

Zikir 6

Zikir Petang

Allahumma inni amsaytu usy-hiduka wa usy-hidu hamalata ‘arsyika wa malaa-ikatak wa jami’a kholqik,

annaka antallahu laa ilaha illa anta wahdaka laa syariika lak, wa anna Muhammadan ‘abduka wa rosuuluk.

"Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul Arasys-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahawa sesungguhnya Engkau adalah Allah,

 tiada Ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.”

Zikir 7

Zikir Petang

Allahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah fid dunyaa wal aakhiroh. Allahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah fii diinii wa dun-yaaya wa ahlii wa maalii.

Allahumas-tur ‘awrootii wa aamin row’aatii.

Allahummahfazh-nii mim bayni yadayya wa min kholfii wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii wa min fawqii wa a’udzu bi ‘azhomatik an ugh-taala min tahtii.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. 

Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. 

Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. 

Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh)."

Zikir 8

Zikir Petang

Allahumma ‘aalimal ghoybi wasy-syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai-in wa maliikah.

Asyhadu alla ilaha illa anta. A’udzu bika min syarri nafsii wa min syarrisy-syaythooni wa syirkihi, wa an aqtarifa ‘alaa nafsii suu-an aw ajurrohu ilaa muslim.

"Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb Pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. 

Aku bersaksi bahawa tidak ada Ila yang berhak disembah kecuali Engkau. 

Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan bala tentaranya (godaan untuk berbuat syirik pada Allah), 

dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat keburukan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim."

Zikir 9

Zikir Petang

Bismillahilladzi laa yadhurru ma’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa’ wa huwas samii’ul ‘aliim

"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zikir 10

Zikir Petang

Rodhiitu billaahi robbaa wa bil-islaami diinaa, wa bi-muhammadin shallallaahu ‘alaihi wa sallama nabiyyaa

"Aku redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi.” 

Zikir 11

Yaa Hayyu yaa Qayyum, bi-rahmatika as-taghiitsu wa ash-lih lii sya’ nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii tharfata ‘ainin abadan.

"Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak memerlukan segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, 

perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekelip mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu)."

Zikir 12

Subhanallah wa bi-hamdih

"Maha suci Allah, aku memuji-Nya."

Zikir 13

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu."

Zikir 14

A’Uudzu bikalimaatillahit-taammaati min syarri maa kholaq

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya."

Seseorang yang istiqamah dalam mengamalkan zikir pagi dan zikir petang akan merasa akan kemanisan iman dan kemantapan jiwa sebagai seorang Muslim.

Diharapkan semoga perkongsian mengenai zikir petang ini dapat memberikan anda informasi dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dijadikan amalan harian.

Sumber:

  1. Zikir Pagi Dan Petang. Bin Sahak
  2. Kelebihan Mengamalkan Zikir Pagi Petang. UTM
Bantu kami share artikel ini:

Jom Jadi Insan Bertaqwa!

Jom sama-sama berubah jadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhan. Masukkan emel anda untuk tips & panduan beragama.